Objednávkový formulář

Vaše jméno a příjmení
Vaše emailová adresa
Vaše telefonní číslo
Text Vaší zprávy
Pro odeslání formuláře je nutné mít zapnutý JavaScript.

Zásady zpracování osobních informací a údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob týkající se zpracování osobních údajů         a informování subjektů o užití dat (dále pouze „ GDPR“).

Společnost:

BMT CZ s.r.o.

Chrastavská 327/23
460 01 Liberec
Česká republika
 
Email: info@bmtcz.cz
IČ: 22797262   
DIČ: CZ22797262

 

Jako správce nebo zpracovatel osobních údajů, Vás jako naše zákazníky nebo uživatele webových stránek www.bmtlogistics.cz, chce informovat o zpracování informací, osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

 

Zodpovědná osoba pověřená správcem a zpracovatelem o ochraně osobních údajů:

Miroslav Šťastný

Buková 121/5
463 12 Šimonovice
Česká republika
 
Tel.: +420 737 277 715

 

Níže v textu Vás informujeme o:

 • Jaké osobní údaje budeme zpracovávat
 • Za jakými účely a jakým způsobem budeme zpracovávat vaše osobní údaje
 • Komu mohou být předány osobní údaje
 • Jak dlouho budeme osobní údaje uchovávat a zpracovávat
 • Jaké máte práva ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů

 

 

Pokud bude potřeba je Vám k dispozici pověřená osoba o ochraně osobních údajů ze společnosti BMT CZ s.r.o. nebo se obraťte přímo na email společnosti info@bmtcz.cz. Budeme Vám k dispozici, pomůžeme a poradíme Vám dále v této oblasti o zpracování osobních údajů v naší společnosti.

 

Rozsah zpracování osobních údajů

Informace  a osobní údaje zpracováváme pouze v souvislosti s poskytováním našich služeb zákazníkům. V případě, že nás kontaktujete můžete být vyzváni prostřednictvím telefonu, emailu nebo webových stránek o poskytnutí nezbytných informací a údajů.

 

Zpracovávat budeme zejména tyto údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Obchodní firma
 • Adresa nebo sídlo společnosti
 • Identifikační číslo a daňové identifikační číslo
 • Telefonní číslo
 • Emailová adresa

 

Účel zpracování

Informace a údaje, které nám poskytnete, používáme ke zpětnému kontaktování, pro doplnění dat, o které jste žádali a také pro účely splnění našich povinností na základě objednávky nebo uzavřené smlouvy. Veškeré údaje jsou zpracovány zákonným způsobem a jsou vyžadovány pouze relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění právního vztahu a poskytnutí informací pro účely zpětného kontaktu na Vámi vznesené dotazy považujeme za náš oprávněný zájem. V případě pokud nám informace neposkytnete, nemohli bychom Vás kontaktovat a mohlo by dojít k nesplnění našich povinností a k neuzavření právního vztahu.

 

Přístup k osobním údajům

Ve společnosti BMT CZ s.r.o. mají přístup pouze naši zaměstnanci a to pouze ti, kteří mají oprávněný důvod (například při kontaktování zaměstnanců, vedení personální agendy, nabízení našich služeb nebo při účetních a daňových operacích).

Osobní údaje můžeme při oprávněném důvodu předat našim externím dodavatelům služeb při zajištění nezbytného chodu společnosti nebo zkvalitnění služeb našim zákazníkům.

Informace a osobní údaje, které mohou být předány:

 • Partnerům, kteří zajištují chod našich serverových, webových, cloudových, telekomunikačních a jiných IT služeb.
 • Obchodním partnerům, jejichž služby pro Vás dodáváme.
 • Dále našim externím účetním subjektům, daňovým poradcům, právníkům a dalším při oprávněném důvodu předání informací a údajů.
 • V případě vyžádání předáme údaje na vyžádání státním institucím  k jejich exekutivě.

 

Jak dlouho budeme zpracovávat informace a osobní údaje

Informace a osobní údaje budeme zpracovávat na dobu nezbytně nutnou, kdy Vám budeme poskytovat naše služby, plnit vzájemný právní vztah a dále ještě 5 let poté nebo do doby trvání Vašeho souhlasu, také po dobu nezbytně nutnou k plnění legislativních nařízení, například k plnění archivačních povinností a zákonu o archivnictví a evidenci, zákonu o účetnictví, zákon o daňové povinnosti. Záznamy o činnosti IT systému uchováváme maximálně po dobu 1 roku.

 

Vaše práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům.
 • Právo na opravu informací a dat.
 • Právo na vymazání, být zapomenut.
 • Právo na omezení zpracování údajů.
 • Právo vznést námitku proti zpracování.
 • Právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

 

Níže jsou dále práva vysvětlena.

 

Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete skrze email společnosti info@bmtcz.cz nebo přímo skrze text webového formuláře. Případnou stížnost můžete podat u dozorčího Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kdykoliv si můžete požádat o naše potvrzení, zda a které osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, v jakém rozsahu je zpracováváme. Komu jsou přístupny a kam je předáváme, jak dlouho je uchováváme a zpracováváme. Samozřejmě můžete uplatnit svá práva na výmaz, omezení zpracování nebo vznést námitku, kde jsme údaje získali.

Můžete nás kdykoliv požádat o opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jste je poskytli nepřesně či neúplně.

Na vaši žádost Vaše data vymažeme, pokud již není potřeba je uchovávat a zpracovávat, pokud bychom je snad drželi protiprávně.

Pokud bychom řešili sporné otázky ohledně zpracování Vašich údajů, omezíme jejich zpracování a pouze je uložíme. Případně použijeme z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete namítat zpracování Vašich údajů z důvodu oprávněného zájmu.

 

Tyto Zásady zpracování informací a osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018 a jsou k dispozici na našich webových stránkách www.bmtlogistics, v záložce Ochrana osobních údajů.

 

 

 

 

 

 

 

Zaujaly Vás naše služby? Poptejte je ještě dnes!

My se Vám ozveme a dohodneme bližší podmínky spolupráce...

Vytvořit objednávku
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace